STRONA GŁÓWNA

Trzeci numer z 2016 r. w sprzedaży od 7 października

Trwa wysyłka zamówionych egzemplarzy

Zachęcamy do prenumeraty w 2017 roku – 120 zł z dostawą!

 

 • Okładka/Cover
  Zaprenumeruj Fizjoterapię Polską/ Subscribe Polish Journal of Physiotherapy
 • Strona 8/Page 8
  Od 2014 roku pismo w wersji papierowej jest dwujęzyczne - lewa kolumna zawiera artykuł w języku polskim, prawa w angielskim/ From 2014 the paper version of journal is bilingual (left column - in Polish, right in English).
 • Strona 43/Page 43
  Wszystkie diagramy, grafiki i tabele również są w dwóch językach/All the figures and tables are in both languages too.
 • Strona 60/Page 60
  Wszystkie strony pisma są kolorowe/ All the pages are colored.
 • Strona 78/Page 78
  Artykuły dotyczą zagadnień klinicznych, badań naukowych, etyki, a także historii fizjoterapii/ Atricles present case studies, scientific research, etics and history of physiotherapy.