Category Archives: Syfilidologia

Grudki rogowaciejące

Grudki rogowaciejące (papulae corneae, hyperkeratosis luetica). U osób pracujących fizycznie w warunkach niehigienicznych grudki kiłowe, szczególnie na stopach i dłoniach, mogą ulegać nadmiernemu rogowaceniu. Powstają wówczas wykwity bardzo podobne do modzeli i zwykłych brodawek. Jeżeli grudki takie występują na znaczniejszej

Osutka grudkowa

Osutka grudkowa (exanthema papulosum) rzadko występuje jako osutka pierwsza, najczęściej — jako nawrotowa. Mechanizm jej powstawania został uprzednio już wyjaśniony. Podobnie jak osutka plamista może być albo drobnogrudkowa, o grudkach średnicy nie przekraczającej 2 mm (exanthema micropapulosum), albo grudkach większych,

Plamista osutka kiłowa – rozmieszczenie

Plamista osutka kiłowa jest rozmieszczona symetrycznie, zajmuje tułów i kończyny, przechodząc na powierzchnie dłoniowe i podeszwowe. Pierwsza osutka kiłowa nie zajmuje twarzy. Natomiast osutki nawrotowe często zajmują również skórę twarzy. Najbardziej uwidacznia się na bocznych powierzchniach tułowia, na kończynach górnych

Plamista osutka kilowa pierwsza

Plamista osutka kilowa pierwsza (exanthema maculosum s. roseola) może składać się u jednych chorych z wykwitów plamistych małych, do 3 mm średnicy (exanthema micropapulosum), u innych chorych — z wykwitów większych, do 10 mm (exanthema macropapulosum). Plamy mają kształt owalny

Zatory krętkowe

Jak już wspomniano, przyczyną osutki są zatory krętkowe w drobnych naczyniach skóry. W obrębie tych zatorów powstaje odczyn w postaci nacieków komórkowych, złożonych z komórek tkanki łącznej, elementów siateczkowo-śródbłonkowych, limfocytów, komórek plazmatycznych. W dużych naciekach można stwierdzić obecność pojedynczych komórek

Zmiany narządowe w przebiegu kiły II okresu

Zmiany narządowe w przebiegu kiły II okresu zostaną omówione w rozdz. 14—18. Pomiędzy osutką pierwszą, która zwykle występuje w 9—10 tyg. choroby, a tzw. osutkami nawrotowymi, które mogą występować w różnym czasie w ciągu 3-letniego trwania II okresu kiły, zachodzą

Stan ogólny chorych w II okresie kiły

Stan ogólny chorych w II okresie kiły może wykazywać różne odchylenia od normy — w zależności od stopnia nasilenia zmian w różnych narządach; czasami są one znikome, czasami wyraźnie zaznaczone. Przed pojawieniem się osutki może wystąpić nieznaczne i przejściowe podniesienie

Osutki kiłowe

Drugi okres kiły rozpoczyna się zwykle po upływie 9—10 tygodni od zakażenia, czyli po 6—7 tyg. od wystąpienia objawu pierwotnego. Znamienne dla tego okresu jest pojawienie się charakterystycznej osutki kiłowej. Pojawienie się osutki jest wyrazem szczytowego nasilenia posocznicy kiłowej, która

Histologia objawu pierwotnego

Obraz histologiczny objawu pierwotnego w miejscu wtargnięcia krętków bladych ma cechy wytwórczego stanu zapalnego i polega na obecności nacieku, składającego się z limfocytów, komórek plazmatycznych, komórek tkanki łącznej (histiocytów) oraz innych elementów komórkowych pochodzących z układu siateczkowo-śródbłonkowego. Punktem wyjścia tych

Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma venereum jest chorobą, która nie występuje w naszym klimacie, jednak ze względu na liczne przyjazdy osób z krajów rozwijających się możliwe jest jej wystąpienie również w Polsce. W okresie początkowym zmiany, w postaci pojedynczych lub licznych, małych, powierzchownych owrzodzeń